Hundförsäkring.eu

Veterinärvårdsförsäkring

En veterinärvårdsförsäkring är något man alltid bör skaffa i samband med att man köper en hund. Denna typ av försäkring skyddar dig mot höga kostnader som kan uppkomma vid vetrinärbesök. Ersättnings-nivåerna varierar beroende på hur hög premie du är beredd att betala. Även självrisken är beroende av vilken typ av premie du betalar. Vanligtvis betyder en högre premie lägre självrisk och vice versa.