Hundförsäkring.eu

Vad är en försäkring?

En försäkring bygger på att många personer betalar en försäkringspremie som garanterar ekonomisk ersättning utifall något som avtalats skulle inträffa. Eftersom många betalar denna premie utan att drabbas av något som gör att de har rätt till ersättning, kan de som drabbas få ekonomisk hjälp som överstiger värdet på deras inbetalade premieavgifter.

Självrisk och premie står ofta i relation till varandra. Vill du betala en lägre självrisk får du
i gengäld betala en högre premie. Vill du ha lägre premie höjs istället självrisken.

Självrisk & premie

Självrisk är det belopp du som försäkringstagare själv får stå för då du kräver
ersättning från ditt försäkringsbolag.

Premie är det belopp du betalar månadsvis eller årsvis för att få utnyttja det
skydd som försäkringen ger.

Försäkringar ger dig trygghet när olyckan är framme varesig det gäller din hund
eller bil.