Hundförsäkring.eu

Livförsäkring

En livförsäkring för hundar är främst till för de hundägare som förlorar ekonomisk inkomst genom att deras hund dör. Det kan exempelvis handla om avelshundar, utställningshundar eller tävlingshundar som genererar inkomster till hundägaren. En livförsäkring kan även ersätta dig som ägare om hunden blir stulen. Livförsäkringen blir vanligtvis dyrare allteftersom din hund blir äldre. En hundägare som enbart har sin hund som sällskap bör fundera över om en livförsäkring verkligen är nödvändig. Det utbetalade beloppet baseras till stor del på hur stor ekonomisk skada dödsfallet medfört.</p>